Styret i VKR


Styret i VKR består av 7 medlemmer.

  • Seks av styremedlemmene og tre av varemedlemmene i nr. rekkefølge velges av representantskapet. 
  • Ett styremedlem velges blant VKR's ansatte.

  • Styremedlemmene velges for 4 år, tre medlemmer på valg hvert andre år.
  • Styreleder, nestleder og varamedlemmene velges av representantskapet for 2 år, etter forslag fra valgkomiteen.

 

__________________________________________

 

STYRET I VKR 2017

StyrelederBjørg Brestad

NestlederOlav Kristian Huseby

StyremedlemJarle Stærnes

StyremedlemMarit Sæbu

StyremedlemRunar Kittelsen

StyremedlemSiri Ødegaard

Styremedlem (ansattrepresentant)Odd Geir Brateng

 

1. vararepresentantJan Bragerhaug

2. vararepresentantWenche Søndrol

3. vararepresentantOdd Harald Nordsveen

Vararepresentant ansatteRoar Nordbyhagen

 

 

VALGKOMITE

Styremedlemmene velges av Representantskapet (jfr. IKS-loven)